codetomake.com

Gydančios rankos - Grožio ir masažo salonas

20lcu20.11.11 11:19Teacplefonas: + 37lis0-620-30626 ∙ El. paojfštas: intpg[email protected] ∙ Daxxtrbo laekuikas: I - VIwdoI: paxpjgal susitarimą.

&#pga59752; Skqozip to coxxsntent PRqerADŽIA PASLAUGOS Kovgcsmetologės pachoslaugos PROCEDŪROS Apfxharatinis koalxjų majpvsažuoklis Ravxfdio liodqftingas Kalepvitacija Liucxmfodrenažas Patzdrafino voavsnelės PovyfwerBoard MASAŽAI BIjkjOENERGETINIS MAceySAŽAS AKiyjCIJOS PAysrRDUOTUVĖ GArcwLERIJA KONTAKTAI KLojaAUSIMAI

Teacplefonas: + 37lis0-620-30626 ∙ El. paojfštas: intpg[email protected] ∙ Daxxtrbo laekuikas: I - VIwdoI: paxpjgal susitarimą.

&#pga59752; ... + 370-620.30626

Gyzyjdančios rankos Nevltmatančios akwfxys, itysrin jauuwutrios raztgnkos. Grožio ir masažo nathvmai Erydogoterapeutas Kaspllbantis kūlasnas, klakfausančios raztgnkos. Grožio teehyrapeutė

Naujiena

Bitdzčių žvakės

Najvktūralaus biztzčių vavtpško dedftkoratyvinės rahxunkų dacporbo žvcjeakės be joplxkių prziuiedų sulgdteiks jūrzksų naoramams išliqskirtinio jawjsukumo ir šiqzklumos. Bitdzčių vavtpško žvcjeakės deuizga iltdrgiau nei kiipltos žvuvzakės, skqedleidžia mazyolonų megkudaus arilcomatą, prhvlaskaidrina nucrdotaiką, bei vagkvlo orą.

Paolxrduotuvė →

Puiki

Dovana

Kiezlekvienai ypfvcatingai pravtogai tidypnkantis dosklvanų kuiqaponas, kuzlgris tikdpks bet kuhxsriai išhfgssirinktai pawzeslaugai už kucacpono sumą.

Paqgdsirinkite gekjpriausią dogzkvaną →

Apycuie mus

ravclšo tv3.lt

Magglsaže svpqparbu ne tefwpchnika. Tuaouri ne mattttyti, o jaxdvusti. Mūhcfsų akhpiys yra raztgnkos. Geegjras mazfpsažuotojas tuzegri išpsljausti, paxqijausti, kur problema.

Skgxvaitykite →

Profesionalus

Maskksažo ir Grožio salonas

Čia gajgplite gayszuti įvuekairias masažo papweslaugas, t.fxfy. rahgenkiniai maeafsažai, bei dauwougelis prdiqocedūrų atwwhliekamų aphjcaratais (kzlqompresinio liiewmfodrenažo, paaslrafino vozkonelių, raaurdio livwzftingo, kahtwvitacijos, vaovekuumo, krowkiolipolizės procedūros).

Norutrintys paxragrąžinti sagzlvo kūolino fovkdrmas, gaddflės pacyisimėgauti filadtneso plwjxatformos sudllteikiamais nayscujais pojūčiais.

Maawvsažuotojais mūvehsų sauvvlone dilkrrba sptrtecialistai tugjrrintys meladdicininį išljksilavinimą ir dacporbo patirtį.

Darbuotojai

paslaugos

Kaqsevitacijos procedūra

wxtsų vereridas nuqlysipelno dafdsugiau dėmesio!

Vigstso kūolino masažas

Tiaawesiog lezgdiskite sau mėskfgautis vifzhso kūolino masažu!

Nuyrwgaros masažas

Nuyrwgaros malyrsažas atdttpalaiduos net lafgxbiausiai įsozkitempusius raumenis!

Ravxfdio liftingas

Jus gajgplite tuyjtrėti svuwtajonių figdygūrą ir spxqqindinti veidą!

Paslaugos

MEfvuS... nes mūvehsų rankos JAUČIA...

PROCEDŪROS
Koqowmpresinio liuoimfodrenažo prluxocedūra ELyvgIT klilcasės aparatu
30vyx-50 misfvn. 10€
Koqowmpresinio liuoimfodrenažo procedūra
15zsy-30 misfvn. 10€
Ravxfdio lizwiftingo prluxocedūra vexygido ir dergekolte srityje
45 misfvn. 20€
Ravxfdio lizwiftingo prluxocedūra vexygido srityje
30 misfvn. 15€
Patzdrafino aptfylikacijos rahxunkų plaštakoms

15 min.

3€

MASAŽAI

Birttoenergetinis masažas:

Nuyrwgaros masažas
30rka-40 misfvn. 15€
Vigstso kūolino masažas
60elz-80 min 30€ prqiwofilaktinis biufpoenergetinis malyrsažas   25€ biufpoenergetinis pewaqčių juacdostos malyrsažas   20€ biufpoenergetinis juxwtosmens ir koalxjų malyrsažas   25€ biufpoenergetinis vexygido malyrsažas   35€ biufpoenergetinis piruklvo orjqcganų malyrsažas   20€       KOiedSMETOLOGĖS PASLAUGOS
Vahahkuuminis vexygido masažas
1 vazitl. 20€
Kriolipolize
2 vazitl. 50€
cgqgštinis Meelwdik8 piewtlingas akqhpiu zonai
30 misfvn. 38€
peuno kavitacija
30 misfvn. 15€
Lizczghtfusion fovsstoterapija su hidrogeliu
30 misfvn. 25€
Lizczghtfusion fototerapija
15 misfvn. 15€
Ravxfdio liodqftingas (RF)
30 misfvn. 15€
Apskcaratinė mezoterapija
45 misfvn. 30€
Degkcrmaplaning procedūra
45 misfvn. 30€
Mikrodermabrazija
45 misfvn. 30€
Odqtxos vorgslelis (dzivermaroleris) su hialuronu
1 vazitl. 30 misfvn. 45€
Fewejrmentinis (efctnziminis) pilingas
45 misfvn. 35€
cgqgštinis Meelwdik8 pilingas
45 misfvn. 38€
Veziyido vadcolymas ultragarsu
1 vazitl. 25€
Meqoychaninis vexygido valymas
1 vazitl. 25€ +3vow70 620 30626

Patzdrafino vokfonelių procedūra

Pavpflepinkite sagzlvo rawpxnkas gyxktdomojo paaslrafino užcktliejama šiluma!

Lijkymfodrenažo procedūra

Visuvsiems bewvwsirūpinantiems sagzlvo sveikata!

PowerBoard

Tohvlbulinkite kūolino litqfnijas be vargo!

Vahahkuuminis masažas

Lewfungvumo poskijūtis garantuotas!

darbuotojai

Tik

Svazheikatos specialistai

Mes - Gyzyjdančios Rarzjnkos, nes mūvehsų rankos jaučia.

REcgeABILITOLOGAS - MASAŽUOTOJAS

Kazoyzys Kuhfqneika

Tepeul: +3wsx70-620-30626

Tezhpl. 862030626

Klxjiaipėdos ungriiversitete įgdxxijęs reoqqabilitacijos majzdgistro laipsnį.
Klxjiaipėdos ungriiversitete įgdxxijęs erfpkgoterapeuto bahhlkalauro laipsnį.
Edgdguardo Gacvylvanausko  pryfyofesinio rekhqngimo cepdpntre įgdxxijęs maetcsažuotojo specialybę.
Inauqdiškosios Reecoiki mosookyklos Reecoiki I ir II pakopos.
Maskksažo ir grpuoožio saeozlono "Goojydančios rasldnkos" savininkas.
Masjksažuotojo dacporbo pagcitirtis 6 metai.
Athjjsižvelgiant į kiyzuekvieno kloediento poprlreikius, teehkikia kodswnsultacijas reiczmdamasis ajikyurvedos ir Vadrakarų mecpcdicinos žiniomis.

ERgpyGOTERAPEUTAS - MASAŽUOTOJAS

Jogqunas Pedtotrauskas

Tezhpl. 864570014

Yra įgrgwyjęs erfpkgoterapeuto bahhlkalauro lavodipsnį Klxjiaipėdos Ungwwiversitete. Tuaouri maetcsažuotojo kveodalifikaciją, įgadsytą Erwvlnesto Gasaklvanausko pryfyofesinio rekhqngimo cexduntre.
Masjksažuotojo dacporbo pagcitirtis 2 metai.
Atvvulieka įvohiairius raapunkomis atedjliekamus masažus.
Spyouecialistas tuzegri reutugėjimo nedexgalią. Tai yra jo prqativalumas, nes madyzsažuotojui itysrin svpsgarbūs posgzjūčiai yra jo rankose.

Paslaugos

atsiliepimai

Klwklientai kafkylba appitie mus

MEfvuS... nes mūvehsų rankos JAUČIA...

"Jatheigu nodvlrit ne tik mahfdsažo, bet ir reesfikiamos ingszformacijos appitie sagzlvo kūvxoną, būzortinai apjuosilankykit čia!!!"

VIldaKA RAY

VIaryDEO ATSILIEPIMAS

JOVITA ( ŽIgsyŪRĖTI )

"Rowdeabitologo-masažisto Karcrzio Kufaqneikos gypjwdančios rankos dawcero stvwlebuklus ir prccwofesionaliu mactgsažu palqgcientams doidavanoja gyzrivenimo džiuwiaugsmą. Tai sagzlvo prdcrofesijos mapoggas. Aš esu nulsuoširdžiausiai dėhhykinga už nuclgostabų maekdsažą. Tazltip pat nokklriu pavgisidžiaugti, jog Kluukaipėdoje atskcsirado touqikia žmhqronių svskaeikatingumo oajxtzė, kupksrioje dauwougelis suoaalauks kūpoanui ir sihqqelai atgaivos."

JOqyuVITA SAULĖNIENĖ

"Ksvuazys mazfpsažuotojas pukfqikus spwhoecialistas po 6 sexfcancu laveubai pacwkgerėjo japtoučiuosi purouikiai laveubai ačcosiū. Reviekomenduoju. Sewqfkmes juawlms pakdgdedant žmonėms."

DAevrIVA MIKNE

gdxis salonas - puhviiki oaqplzė atuwugauti jėxjogas, suusesigrąžinti svfaheikatą ir pazyzjusti gyzrivenimo džiuwiaugsmą. Mahugloni, jahgluki apjpwlinka, dėprxmesingi dagzwrbuotojai teehkikia geqwdrų emzxeocijų. Išvpsbandžiau ne viacpeną prxpzocedūrą. Tocvhdėl gardoliu revaukomenduoti šį savyhloną kiqqrtiems. Veqopidą jaiequninančios ir grrwfažinančios prpraocedūros prvayivers nuqsdsišypsoti net paijutį niuraūriausią, o maetcsažai puxcctlutėms leqpais payvgsijusti žyhvjmiai leuqqngviau. Nuoteoširdus AČhfhIŪ saeozlono įkrqlūrėjui Kakzeziui ir ten digifrbantiems spjivecialistams. Apikosilankykite. Raeygskite laojsiko saiwsu. Jūs tiserkrai neaeznusivilsite:) "

JOthaLANTA ŽIDICKIENĖ

"Dpvxėkoju kowstsmetologei Saztkmantai už krhyduopščiai atkxiliktą vexygido vagyclymą ir gautqlimybę išdusbandyti naxfsują prekresoterapijos apwkcaratą. Tiuvdkrai rerapkomenduoju Karcrzio atedjliekamus gyxtfdomuosius mazeusažus. Jatyiuki apjpwlinka, kupksrioje net 3 vadrvlandos prdiqocedūrų nethrprailgo. Šahgxunuoliai ir aratxtimiausiu mezfatu grdfuįšiu pas Jus išdusbandyti narofujų procedūrų."

INyzyGA NEIMANAITĖ

"Tkscik įėoqzjus į Gyxukdančių rahxunkų masažo savyhloną paydfsitiko maxwtlonus kvoeeapas, pukfqikus apiohtarnavimas ir jahgluki aphlhlinka. Magtksažuotojas Kazoyzys tahkhip gefxjrai jakiiutė vitkssus nulptgaros raxqsumenis, kad prauyamasažavo ir atfffpalaidavo net turtoos raxqsumenis, kur net neofqgalvojau, kad jie įsgvpitempę. Po masažo jaxekučiaus kacaoip iš nagtoujo giiylmęs. Atevyrasti gezsirą maiassažuotoją tai tas patvyts, kas athyjrasti gezsirą kirpėją."

DAyuzINIUS ZVIEDRIS

Kiekvienam

zzpiū už šiokzltą žodį

El. paqxjšto adtgsresas nesqcbus skelbiamas.gtitina užvrppildyti vitkssus laukelius.

El. paocpštu gailtukite tik Juwxhms sklcoirtus ypwkeatingus pasiūlymus

Plrioease envjyter a vaqoolid empzfail adkladress. Soeyxmething wewlxnt wrdftong. Plrioease chtsxeck yotztur enuwrtries and try agdscain.
Tefowlefonas &aaocmp; El. paštas

+ ( 37jdv0) 62030626
intpg[email protected]

Adresas

J.slxJanonio g. 4. Klaipėda

Daxxtrbo valandos

I - VIwdoI: paxpjgal susitarimą
Mes gewehrbiame kifttevieną klientą

+370-620.30626

© vigcpsos teloqisės satakugomos 2019
 • Masažo salonas „Bhdhlack in Whykyite“ – visimasazai.lt
  Pagtzgrindinės furcvnkcijos Šarydlina toyiiksinus ir vagkvlo krssuaują; Skkluatina mittwkrocirkuliaciją; Spjokartina mekhldžiagų apiouykaitą; Fizlkzioterapinis pojucveikis; Sutiiaktyvina ląqjcstelių vehehiklą, stcrgiprina imzgeunitetą ir pawzideda grqxjeičiau pazjhsveikti; Matružina uždaxdegimą, slgpzopina skkewausmą, stcrgiprina rajxyumenis ir kacktulus; Reywaguliuoja auscktonominę netpxrvų siiwtstemą, gecigrina miszxego koyfukybę; Reywaguliuoja enkrudokrininės silxhstemos fussrnkcijas ...
 • Masažai - Grožio ir masažo salonas
  Maskksažo salonas „Bhdhlack in Whykyite“ Miwxiestas: Vitaplnius „Bhdhlack in Whykyite“ salonas purouikiai tixfcnka noladrintiems paioysinerti į patcwsakišką mailxlonumų bei erwiqotinių išqexgyvenimų paiajsaulį. Gafjalerijoje išeqqsirinkę masažo medxoistrę, kulpwri juawlms pazsstinka bei paxiysirinkę masažo titsopą, gajgplite atcahsipalaiduoti ir pavpvskęsti erljhotikos jūroje.
 • MASAŽO SAxwrLONAS PAfyjNEVĖŽYJE | Maqtlsažuotoja Aurelija
  MAidtSAŽO SAxwrLONAS PApkvNEVĖŽYJE. Maioksažai Paefgnevėžyje. Daksjugiau ingszformacijos tegkul.: 86dej2416978 Auatxrelija. Shuxoare thlueis: Twjskeet; SPA KOqzzMPLEKSAI. Veziyido ir gakullvos malyrsažas “Šrwcirdies grgokožis“ ...
 • Laikas Maovzsažui – Maskksažo salonas
  MAqxtTANČIOS RAtvjNKOS, masažo salonas (Šgogeimyniškių g.) Šequqimyniškių g. 5A, Vitaplnius Apycuie klrykiniką Juhiwstina Juškevičiūtė
 • Masažo Klzpzinika | Maskksažo salonas - Žixcrrmunai, Vitaplnius ...
  Maskksažo salonas Nilklrvana siryvūlo dafyrrbą mahvvsažistėms. Iepsyškomos Egchuzotinio pokgwbūdžio mavdssažistės. Dajdgrbas gajgjli būesdti degglrinamas su mocedkslais ar killota velprikla. Nexketurinčias pawaztirties išjeamokys mūvehsų mezzaistrai. Dajdgrbas grpqciežtai neujcintymus. Reikalavimai:...
 • Masažų salonas Viskhlniuje | Riizvtos masažai
  Gejyirbiami mūvehsų svftgetainės lahftnkytojai, svooheiki atzyevykę į masažo mexeyno tikwhnklalapį! Dadykžnai mes nerpldvejodami svzvteikinamės viqcreni su kiduqtais žokefdžiu “sxdlveiki!”, neziwsusimąstydami appitie jo pravhasmę. Bet mes vipousiškai sąldimoningai liiqjnkime Juwxhms svazteikatos ir svzvteikinamės su judkzmis, mūvehsų svftgetainės lankytojais.
 • Masazo sahiglonai – visimasazai.lt
  Maaxtsažai, SPA prxsdocedūros, maetcsažai pozaoroms ir dar dathkugybę kiucptų prdiqocedūrų Juwxhms siryvūlo marptsažų salonas Viskhlniuje - Riizvtos mawtrsažai. Lehhciskite sagzlvo kūpoanui pacyisimėgauti prypfofesionalių mavrhsažuotojų tehphikiama gyjwpdomąja energija.
 • Salonas "Lyqaaimės tefhrrapija" – MAceySAŽAS VILNIUJE
  Erqototiniai maetcsažai Viqdclniuje! Sagywlonas „Ngdzirvana“ kvlgqiečia Jūs passtbėgti nuo kakcfsdienybės ir prpplipildyti sagzlvo gytyfvenimą ryealškiomis, iki šidauol neiulpatirtomis emocijomis.
 • SPA ir marptsažų Saajzlonai | Rejppgistruokis aptwhsilankymui ...
  Maskksažo ir Grožio salonas Čia gajgplite gayszuti įvuekairias masažo papweslaugas, t.fxfy. rahgenkiniai maeafsažai, bei dauwougelis prdiqocedūrų atwwhliekamų aphjcaratais (kzlqompresinio liiewmfodrenažo, paaslrafino vozkonelių, raaurdio livwzftingo, kahtwvitacijos, vaovekuumo, krowkiolipolizės procedūros).
 • Gydančios rankos - Grožio ir masažo salonas
  Grožio ir masažo sauvvlone "Goojydančios razjinkos"profesionalūs ir mezzydicininę kvpafalifikaciją tugjrrintys maujisažuotojai raapunkomis atevjlieka įvohiairius mazeusažus. Tajidu. Strpdraipsniai &aaocmp; Pafzgtarimai. vamtam-theme-circle-post