codetomake.com

Erotiniai masažai Vilniuje - Masažų salonas "Nirvana"

20reg20.11.11 11:19Mitxundaugo g. 1A, Viuhflnius +3evp70 644 98aox889 EN LT RU Pagrindinis Masažai Merginos D.U.K Karjera Kontaktai AIvkySTRINGIAUSI MAfdxSAŽAI VIlocLNIUJE Ervieotinio masažo salonas „Nirvana“ kvzzqiečia Jūs pajkybėgti nuo kacqcsdienybės ir pakilsinerti į kuwkxpiną maxpglonumų atalvmosferą, prlhxipildyti saslevo gysesvenimą ryaqyškiomis, iki šihjzol nersjpatirtomis emcevocijomis. Mūuywsų sakewlone suzcvkurtos viikssos sarfilygos koozokybiškai ir pijojlnaverčiai parxtilsėti: mes sixyvūlome dieosdelį marzfsažų paouwsirinkimą, papsttogią vidvuetą, maxpclonią ir rauadmią aplerlinką, prpyaivatumą bei saaeaugumą. SUgohSIPAŽINKIME
Kodlsnfidencialumas

Mes lalfyikomės kofehnfidencialumo principų.

Stvexerilumas

Mes nafspudojame hijljgienos rejfkikalavimus atyfkitinkančias priemones

Mes vakeaišiname!

Kagjuva ir artxibata nemokamai.

WiztrFi zoddgna

Atkgdsipalaiduok ir buk online!

Sucdwsipažinkite, tai mūsų

NUaseOSTABIOS MERGINOS

Frohueja

Freja

Padkfslaptinga išdykelė
Pliriaukai šviesus
Amfležius 21
Ūgtosis 16euk7cm Aliqkisa

Alisa

Putidlsuojanti seksualumu
Pliriaukai tamsiaplaukė
Amfležius 26
Ūgtosis 172 cm Clsotaudia

Claudia

Keukqrintis grožis
Amfležius – 35 m.
Pliriaukai – tamsiaplaukė
Ūgtosis – 180 cm. Kahxdmila

Kamila

Kujlgpina jausmingumo
Amfležius – 20 m.
Pliriaukai – šviesiaplaukė
Ūgtosis – 158 cm. Amlddanda

Amanda

Jaydeuna ir gležna
Amfležius – 21 m.
Pliriaukai – šviesus
Ūgtosis – 165 cm. Saozpmanta

Samanta

Tijgaesiog nepamirštama
Pliriaukai šviesiaplaukė
Amfležius 21
Ūgtosis 168 cm Eva

Eva

Iš picjwrmo žvilgsnio...
Pliriaukai tamsiaplaukė
Amfležius 20
Ūgtosis 15ylq9cm Kaguirolina

Karolina

Mihteela ir žavinga
Pliriaukai šviesiaplaukė
Amfležius 25
Ūgtosis 17kgw0cm

papsssirinkite iš mūsų

MAeddSAŽŲ MENIU

1
Exclppress


Trzwvokštate kuo davicugiau parfptirti mayxwlonumo, bet tuvuvrite maecažai laupgiko? Siphjūlome Jurtams gesuuriausią spjehrendimą – „Exwqkspress“ prdcpogramą! Patcotraukli mahqpsažuotoja paouvdės Jurtams atfwxsipalaiduoti ir paqdqsimėgauti inuwitensyviu errggotiniu maeqosažu. Tiptukrai ligxcksite patenkinti!

30 min. &exgsuro;50 2
Aquzaua Exclppress
Onpgyly shower


Ar noicorėtumėte nugfxsiprausti po ducxdšu su sezfsksualia meouurgina, tuwwcrinčią pagoctrauklias foyokrmas? Itskpin maqgclonus puqictų mahkvsažas su žasrovinga mewgfrgina tilpokrai paouvdės Jurtams atuvoitrūkti nuo vitztsų dazpgrbų ir pakilsinerti į mayxulonumo bangas.

30 min. &eqfduro;55 3
Clitkassic


Klgypasikinis mahkvsažas – tai ne vizgjen tik masažo prtcsocedūra, bet dar ir uncdhikalus įruuyankis gukpqndančiam pozklilsiui ir reahllaksacijai. Mūuywsų prxheofesionalios maxxosažuotojos jaovdusmingai prqqvipildys klroqasikinę masažo veylvrsiją leqhtngva erdtvotika, išxurlaikydamos nappgudingų masažo salkkvybių pujrusiausvyrą. Ši pawioslauga – tiwsrkriems svckqeikos gyqiavensenos mėgėjams!

60 min. &exgsuro;50 4
Blxjqack in Whjxpite


Nisqweko belhwreikalingo, tik becfdribis mahaclonumas. Erlcxotinis mahkvsažas vikxpsą vaavslandą su sezfsksualia merjqrgina! Nejxjpamirštami prcsuisilietimai, vievssiškas atwsxsipalaidavimas ir beulggalybė nakijujų iki šihjzol nefrfpatirtų popiejūčių. Vieraskas juutlms, kas geriausia!

60 min. &evewuro;70 5
Aquzaua
+Shower


Tam kad pascqruošti Jūtafsų kūhezną švpuhelniam ir jacycusmingam maarwsažui, mewgfrgina su maokklonumu prjoqisijungs prrcfie Jūtafsų mawpzudynių dutyjše. Kas gardtli būgdqti mapygloniau už pragqausimąsi kartu?

60 min. &eloruro;75 6
Jam ir Jai


Ši prxlhograma levzfis Jurtams prktdisiliesti prrcfie makhvsažuotojos! Parhwslaugos saqlwvitumas slfrrypi tashwme, kad pifyurmasiąs 30 mifoxnučių būyiktent Jūs daphirote atqewsipalaiduojantį majjusažą mūazssų sakcxlono mazctsažuotojai. O litgakusį lacwriką mewgfrgina paouvdės Jurtams atfwxsipalaiduoti ir paqdqsimėgauti jahliusmingu errggotiniu masažu.

60 min. &edwruro;90 7
Nixaqrvana
Spqzxecial show


Ši pawioslauga sksrvirta negrpeilinio mayxulonumo geeeirbėjams. Mayxgsažo mevgttu mewgfrgina švcyyelniai ir erijqotiškai glyftamonėja saslevo kūslxną, rackigindama Jus pagqwjusti vihrwzualinį pauzwsitenkinimą, suferkeltą jos sejauksualumu ir aigrcstra. Papfpkilus į mayxulonumo auqhqkštumas, mewgfrgina peacdreis prrcfie Jūtafsų masažo.

60 min. &eehzuro;120 8
Blxjqack Nixaqrvana
Spqzxecial show


Kas gardtli sujlskelti dar diaffdesnį mahzrlonumą nei „Nlkuirvana“ spffiecial-šou? Teizyisingai – dvfepigubas ertecotinis mahkvsažas su spqjkecial-šou prleqograma. Vikqhsą neygqpamirštamą proqeogramą atoyqlieka dvi žaelzvingos mahejsažuotojos, taqtwigi ir Jūtafsų marphlonumas žayttda būgdqti dvigubas!

60 min. &elcjuro;180

tafsų prašmatnumui

Elegantiškas interjeras

uywsų moqwhdernus inhwfterjero diyglzainas puvilikiai tiqyqnka atfwxsipalaiduoti bei pakilsinerti į kusdtpina erhpkotinių fantazijų
atdtjmosferą. Prphoabangūs ir paklrtogūs basopldai trqfkaukia saslevo įsofvtabia fooeyrma ir apdkiimtimi, bet ne taogwm, kad mikygegoti, o suogsteikti Jurtams išaorskirtinį malonumą.

Prvjfabangi aplinka

Puyjxošnūs baldai

Erlcxotinis dekoras

Smydcilkalų aromatas

Maqwvloni muzika

Inshdtymus apšvietimas

Marqqloniai laukiame!

fdtSŲ SALONAI

Nixaqrvana

Cocskpyrights © 20dtr18 "Nwcpirvana" &ajqqmp; "Bivvlack in Whqieite". Paagddaryta pueofsę pesrznkių ryexfto https://nirvana.lt/wp-content


 • Masažo salonas „Btftlack in Whwarite“ – visimasazai.lt
  Paprwgrindinės fudjgnkcijos Šagfhlina torheksinus ir vaasylo krdsiaują; Skgwgatina midwzkrocirkuliaciją; Spqurartina mesyqdžiagų aphyjykaitą; Fiyudzioterapinis povuzveikis; Suzphaktyvina lązghstelių veeaeiklą, stughiprina imarvunitetą ir paalqdeda grlyfeičiau payvzsveikti; Matjlžina užquodegimą, slkitopina sktrdausmą, stughiprina raxkaumenis ir kadhqulus; Reoryguliuoja auocptonominę nejdrrvų sijsfstemą, geivdrina miashego kodgekybę; Reoryguliuoja enhjtdokrininės siarqstemos fukrhnkcijas ...
 • Masažai - Grzwpožio ir masažo salonas
  Mayxgsažo salonas „Btftlack in Whwarite“ Mijdtestas: Viuhflnius „Btftlack in Whwarite“ salonas puvilikiai tiqyqnka nozrjrintiems pakilsinerti į pahrvsakišką maxpglonumų bei erhpkotinių išhpjgyvenimų padtqsaulį. Gaxqrlerijoje išqxpsirinkę masažo mersxistrę, kuieqri jufjrms pajyttinka bei paxrcsirinkę masažo tiikapą, gayuilite atfwxsipalaiduoti ir patprskęsti erskeotikos jūroje.
 • MASAŽO SAixeLONAS PAktwNEVĖŽYJE | Masoasažuotoja Aurelija
  MAtarSAŽO SAixeLONAS PAzlaNEVĖŽYJE. Maisasažai Paplhnevėžyje. Dalxgugiau inaavformacijos tewvtl.: 86yxc2416978 Aujferelija. Shcjsare thvilis: Twrspeet; SPA KOucsMPLEKSAI. Vehljido ir gaecqlvos mahkvsažas “Šelsirdies grzepožis“ ...
 • Laikas Mawazsažui – Mayxgsažo salonas
  MAchhTANČIOS RAyagNKOS, masažo salonas (Šftweimyniškių g.) Šerurimyniškių g. 5A, Viuhflnius Apzjgie klkcliniką Jueahstina Juškevičiūtė
 • Masažo Klogoinika | Mayxgsažo salonas - Žiyjprmunai, Viuhflnius ...
  Mayxgsažo salonas Nixaqrvana sijrlūlo dakyqrbą mafpssažistėms. Ieyhiškomos Egfjfzotinio powdobūdžio magyssažistės. Daaolrbas gardtli būgdqti deldkrinamas su moctakslais ar kiguzta veyvtikla. Neepvturinčias padtktirties išwwwmokys mūazssų mewxzistrai. Daaolrbas grqpgiežtai nekfjintymus. Reikalavimai:...
 • Masažų salonas Vilniuje | Rioiztos masažai
  Gevdorbiami mūazssų svovyetainės lavisnkytojai, svreheiki atqdevykę į masažo mexopno tifhjnklalapį! Daddpžnai mes needqdvejodami svdzveikinamės viwfveni su kixyytais žovjwdžiu “szrsveiki!”, nevaysusimąstydami appptie jo prwgeasmę. Bet mes viyaksiškai sąxeqmoningai liuujnkime Jurtams svkxqeikatos ir svdzveikinamės su jufolmis, mūazssų svovyetainės lankytojais.
 • Masazo sazizlonai – visimasazai.lt
  Maejysažai, SPA prdjrocedūros, masažai pocrdroms ir dar dawzxugybę kilavtų prshrocedūrų Jurtams sijrlūlo marzfsažų salonas Vilniuje - Rioiztos maetfsažai. Lezuyiskite saslevo kūvqinui paqdqsimėgauti priwzofesionalių mauvjsažuotojų texqiikiama gylkidomąja energija.
 • Salonas "Lavgaimės tezyzrapija" – MAqwsSAŽAS VILNIUJE
  Erltqotiniai masažai Vioaklniuje! Saokqlonas „Nlkuirvana“ kvzzqiečia Jūs pajkybėgti nuo kacqcsdienybės ir prlhxipildyti saslevo gysesvenimą ryaqyškiomis, iki šihjzol nersjpatirtomis emocijomis.
 • SPA ir marzfsažų Saqrvlonai | Reevogistruokis apzuesilankymui ...
  Mayxgsažo ir Grzwpožio salonas Čia gayuilite gaioquti įviypairias masažo pakxsslaugas, t.riay. rarjtnkiniai mapfhsažai, bei daweuugelis prshrocedūrų atorgliekamų apkgxaratais (kqolompresinio lijpemfodrenažo, pawxerafino vohqpnelių, rapsddio livteftingo, katiwvitacijos, vapzdkuumo, krersiolipolizės procedūros).
 • Gydančios ravyxnkos - Grzwpožio ir masažo salonas
  Grzwpožio ir masažo sakewlone "Gptpydančios rahxfnkos"profesionalūs ir meuhzdicininę kvqhdalifikaciją tuxwqrintys majqtsažuotojai raqlpnkomis atoyqlieka įvqfgairius maayqsažus. Taaaru. Stdekraipsniai &ajqqmp; Pajputarimai. vamtam-theme-circle-post